Category

каталог 2016 г.

Category

L.D. et P.K. c. Bulgarie (Requêtes nos 7949/11 et 45522/13), 8 décembre 2016 Жалбата е по повод оплаквания на двама биологични бащи, които са лишени от правото да установят своето бащинство по отношение на деца, за които други мъже са направили  декларации за припознаване. В решението са обединени случаите на двама български граждани – единият от София, а другият от Мездра. Първият жалбоподател е имал връзка с жена в периода 2007-2010 г. През януари 2010 г. тя забременява,…

Shahanov and Palfreeman v. Bulgaria, (nos 35365/12 et 69125/12), 21 July 2016 Жалбоподателите – български гражданин, изтърпяващ наказание доживотен затвор  в Пловдивския затвор и австралийски гражданин, лишен от свобода…

Marinova and Others v. Bulgaria (nos. 33502/07, 30599/10, 8241/11 and 61863/11), 12 July 2016 Жалбоподателите по тези жалби са повдигнали оплаквания пред българските власти във връзка с незаконосъобразни действия на…

Kovachev v. Bulgaria(Application no. 65679/11) , 10 November 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v. Bulgaria Жалбоподателят и брат му са били  съсобственици на къща…

Petrovi v. Bulgaria(Application no. 9504/09), 13 October 2016 /решението е постановено от комитет от трима съдии/ Решение, подобно на делата Kirilova and Others v.  Bulgaria Родителите на първия жалбоподател, притежавали част от…