Category

Учебни материали

Category

            Уважаеми колеги, бих желала да информирам тези от вас, които отворят този файл, че за ваше улеснение и успокоение съм подготвила примерни въпроси, които ще фигурират в теста на изпита. Те не обхващат цялата материя, но преди 1 май ще кача на страницата си и други въпроси, които ще подготвя. Отговорите  можете да намерите в монографиите на Росен Ташев  и Жана Шаранкова.                                   ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ЮРИДИЧЕСКО МИСЛЕНЕ   Какво означава латинската максима…

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ АНОТАЦИЯ Дисциплината се преподава на студенти от юридическия факултет на Варненския свободен университет, професионално направление „Национална сигурност”, в специалност…

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 2011/2012 ГОДИНА     АНОТАЦИЯ Дисциплината представя една от най-типичните форми на юридическото мислене – интерпретацията на юридическите…

                                                                                                             2011/2012 г.            КОНСПЕКТ ПО КРИМИНОЛОГИЯ                                                                        ОБЩА ЧАСТ 1. Криминологията като наука. Предмет, характер и задачи. Криминологията в системата на науките.Методология и…