По повод обявената дата за парламентарни избори от г-н Радев и направеното от него в тази връзка  изявление един младеж си позволи подигравателната реплика, че г-н Радев не бил наясно с международните актове и практиката на Европейския съд за правата на човека. В подкрепа на казаното той се позова на „едно решение на Европейския съд от 2012 г.“. Ако попитаме младежа кое е това решение и дали го е чел, той силно би се затруднил, защото авторите на текста са му подали само тази информация, която цели да дезинформира зрителите и слушателите на по спешност свиканата от ГЕРБ пресконференция. Целта й бе да декларират, че няма да приемат нито едно от предложенията на Президента за промени в Изборния кодекс – напук, като незрели тийнеджъри, които не приемат нещо, просто защото е казано от възрастните, а не защото е неправилно.

Но да се върна на позоваването на практиката на Европейския съд. Международните договори, Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Съда в Страсбург не са партийно знаме, което да бъде развявано в угода на една или друга политическа сила. Управляващите вероятно разчитат на това, че едва ли хората биха проверили кое е това решение и какво пише в него.

Има обаче немалко професионалисти, които следят, познават и прилагат Европейската конвенция. Аз съм една от тях и затова преди да изложа своите аргументи за дезинформацията на младежа от ГЕРБ, поднесена с учудващо неподобаващ подигравателен тон, ще си позволя да представя в резюме решението, на което се позоваха управляващите.

Става дума за делото  Ekoglasnost c. Bulgarie (requête n° 30386/05), 6 novembre 2012.

Фактите по случая

Политическата партия „Екогласност“, регистрирана през 1990 г., участва във всички парламентарни  избори в периода 1990 – 2001 г.  За изборите, насрочени за 25 юни 2005 г., тя подава документи на 15.04.2005 г. пред Централната избирателна комисия, за да бъде регистрирана като участник, но получава отказ, тъй като не е изпълнила три от нововъведените условия в закона, който е изменен в началото на април същата година  – да представи доказателства за събрани 5 000 подписа,  документ за внесен депозит от 20 000 лева, както и удостоверение от Сметната палата, че е представила финансови отчети за последните три години, предшестващи изборите. Решението на Централната избирателна комисия е обжалвано пред Върховния административен съд, който оставя жалбата без уважение.

Оплакванията

Партията повдига оплакване пред Европейския съд, че въвеждането на промени в избирателния закон непосредствено преди провеждането на самите избори е създало пречки за участието й в тях. Ето защо тя твърди, че е нарушено правото й по чл. 3 от Протокол 1 – право на свободни избори.

Преценката на Съда

Европейският съд анализира всяко едно от новите условия, като посочва, че сами по себе си те не създават пречки за участие в избори, съществуват и в други правни системи и поради това не поставят въпроси за съвместимост с чл. 3 от Протокол № 1.Съдът отбелязва обаче че две от тези условия – относно събирането на 5000 подписа, както и представянето на депозит от 20 000 лв, не са били били обект на обществен дебат преди приемането им. Проектът е бил внесен в парламента едва през февруари 2005 г., а обсъжданията са проведени в края на март и началото на април с.г.  Така представляващите партията не са могли да узнаят какви ще бъдат новите изисквания за участие в изборите преди датата на приемането на промените в закона – 7 април 2005 г. Като се вземе предвид и условието документите за участие да се представят в Централната избирателна комисия 46 дни преди датата на изборите, Европейският съд установява, че партията  е имала на разположение само един месец – време, което не е било достатъчно, за да се изпълнят условията на новите изисквания. Съдът намира, че така е бил нарушен принципът на пропорционалност между легитимните интереси на обществото и правото на партията жалбоподател да участва в парламентарните избори, поради което е налице нарушение на чл. 3 от Протокол.

Предложенията за промени в изборното законодателство, лансирани от Президента

Нито едно от направените предложения от г-н Радев за промени в изборното законодателство не е насочено да затрудни изборния процес и да ограничи активното право на участие в парламентарни избори на всеки български гражданин. Тъкмо напротив, всички идеи бяха насочени към гарантиране на безопасни (от гледна точка на епидемиологичната обстановка) и честни (от гледна точка на порочната практика да се фалшифицират изборни резултати) избори. Как стана така, че на предходни избори българите се оказаха най-неграмотни и неуки и най-много невалидни бюлетини бяха подадени именно от тях, а не от другите етнически общности?

Да се върна на началото на този материал – не президентът не познава международните договори, а управляващите не желаят да ги спазват. Затова е важно да се включат много доброволци в паралелното преброяване на гласовете. И не виждам как видеозаписите при броенето на бюлетини нарушават тайния вот. Ами че това са два различни във времето процеса ! Ако управляващите действително се стремят към честни и демократични избори (в което дълбоко не вярвам), те трябва да предоставят тези гаранции, които прозвучаха в словото на г-н Радев. Другото е демагогия.

 

Author

Write A Comment