Donka Stefanova  v. Bulgaria (Application no. 19256/03),  1 оctober 2009

Жалбоподателката пострадала при пътно-транспортно произшествие и предявила иск срещу виновния за причиненото й увреждане водач и неговия застраховател.  Делото продължило повече от 5 години и половина за три инстанции.

Съдът не счита, че делото е било с особена сложност, тъй като отговорността на водача за инцидента вече е била установена в предходно производство. Единствените спорни въпроси са били размерът на вредите и наличието на застраховка на водача. Забавяния са настъпили в резултат на нередовно призоваване и бавно придвижване на жалбите срещу първоинстанционното решение. Разглеждането на касационната жалба е отнело повече от година и три месеца. Съдът приема, че съпоставени с интереса на жалбоподателката – плащане на обезщетение за сериозни телесни повреди – тези забавяния и общата продължителност на производството не са разумни и е налице нарушение на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията.

Author

Write A Comment