Dzhagarova et autres c. Bulgarie (requêtе no 5191/05),   2 septembre 2010

Реституционно производство, инициирано от бившите собственици по чл. 7 ЗВСОНИ срещу жалбоподателите, продължило 11 години и 11 месеца не по вина на жалбоподателите. Съдът намира нарушение и присъжда обезщетение за причинените им  неимуществени вреди.

В останалата й част по повод оплакването по чл. 1 от Протокол 1 жалбата е обявена за недопустима.

Author

Write A Comment