Gavazov v. Bulgaria (Application no. 54659/00),6 mars 2008

Жалбоподателят бил задържан на 10 декември 1998 г.  На 11 декември 1998 г. било образувано предварително производство  срещу него по обвинение в изнасилване.

Срокът, който е взет под внимание от Съда, започва на 11 декември 1998 г., като към датата на последното съобщение на жалбоподателя  от 15 юли 2006 г., делото е все още висящо пред първоинстанционния съд.

Съдът констатира, че не са налице факти или аргументи, които могат да го убедят, че продължителността на наказателното производство в дадения случай е разумна. Предвид това, като взема под внимание своята съдебна практика по този предмет, той счита, че в конкретния случай, продължителността на производството е прекомерна и не отговаря на изискването за „разумен срок“.

Author

Write A Comment