Hristova et autres c. Bulgarie(Requête no 48411/15), 14 juin 2022

Решение на Комитет

На 26.03.2015 г. полицията извършва претърсване и изземване в селската къща на жалбоподателите без съответното предварително разрешение от съдия. Полицаите изземват една пушка, пневматична пушка и копие на автоматична пушка, три пистолета и боеприпаси. Срещу един от жалбоподателите е образувано досъдебно производство. На следващия ден портоколът е одобрен от съдия с най-общите мотиви, че търсените предмети може лесно да бъдат преместени или скрити, поради което случаят се приема като неотложен и предприетите действия били единственият начин, по който можело да бъдат събрани и запазени доказателствата.

Пред октомври 2015 г. Окръжната прокуратура в Монтана прекратява наказателното производство поради липсата на  достатъчно доказателства за извършване на престъпление.

Съдът отхвърля възраженията за недопустимост на жалбата от страна на Правителството поради неизчерпване на наличните вътрешни средства за защита, отбелязвайки, че в подобни случаи вече е констатирал, че както ЗОДОВ, така и ЗЗД не предоставят подобна защита (Govedarski c. Bulgarie, no 34957/12, §§ 72-74, 16 février 2016 et Stoyanov et autres c. Bulgarie, no 55388/10, §§ 114 et 115, 31 mars 2016).   Колкото до възражението, че двама от жалбоподателите имали друг постоянен адрес Съдът  отбелязва, че това  не може да лиши семейната им селска къща от характера на „местожителство“ по смисъла на чл.8, като се има предвид, че те са доказали наличието на достатъчно и непрекъснати връзки с това жилище (в този см. Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 37, CEDH 2004-XI)

По съществото на спора Съдът припомня, че при   идентични обстоятелства на тези в настоящия случай в предходни периоди той е установявал нарушение на чл. 8.  В своите решения по   делата  Govedarski (§§ 78-89) и Stoyanov et autres ( §§ 123-134) той е приел, че липсата на предварително разрешение или на ефективен контрол относно законността и необходимостта от извършването на претърсвания не предоставят достатъчни гаранции срещу произвол и следователно не могат да се разглеждат, че са   „в съответствие със закона“ по смисъла на член 8 от Конвенцията. Съдът счита, че същите тези заключения са приложими и по отношение на претърсването, извършено в дома на жалбоподателите, доколкото преценката за неотложността му  е направена по стереотипен начин, без   мотиви, свързани с конкретните обстоятелства по случая.

Ето защо е установено нарушение на чл. 8.

Съдът приема, че е налице и нарушение на чл. 13 във вр. с чл. 8, позовавайки се на подобието на настоящия случай с този по делата Posevini c. Bulgarie (no 63638/14, §§ 83-87, 19.01. 2017) и Stoyanov et autres ( §§ 152-154).

На жалбоподателите е присъдено обезщетение за неимуществени вреди.

Author

Write A Comment