Işyar c. Bulgarie (Requête no 391/03),   20 novembre 2008

Жалбоподателят е турски гражданин, изтърпяващ наказание от 15 г. лишаване от свобода за незаконен трафик на наркотици  в Софийския затвор. Той повдига оплакване по повод лошите условия в Софийския централен затвор поради  пренаселеност, недобри хигиенни условия и качество на храната.Съдът се позовава на доклада на Комитета по превенция на изтезанията, инспектирал българските затвори, както и този в София, в който е констатиран сериозен структурен проблем, свързан с пренаселеността на местата за лишаване от свобода, надвишаващи почти със 100 % установените стандарти. Като взема предвид, че жалбоподателят е живял в такива условия твърде дълъг период от време – повече от 7 години, Съдът установява отвъд разумното съмнение, че това оплакване е доказано. Той намира също така за доказани и другите оплаквания относно недобрите хигиенни условия (липсата на тоалетни в килиите и невъзможност да се ползва такава извън помещението нощем), както и относно лошото качество на храната. С оглед на всички обстоятелства Съдът намира, че жалбоподателят е бил подложен на страдания отвъд прага на нормалното за изтърпяването на наложеното му наказание, поради което установява нарушение на чл. 3 в неговите материални аспекти.

Съдът установява наред с това нарушение и на чл. 6§3е.

Author

Write A Comment