Işyar c. Bulgarie (Requête no 391/03),   20 novembre 2008

Жалбоподателят, турски гражданин, бил заловен при преминаването на българо-турската граница с голямо количество хероин. Той бил осъден от българските съдилища да заплати наред с другите разноски и тези за назначения му преводач в хода на досъдебното и на съдебното производство.

Съдът установява нарушение на чл. 6§3(е) поради нарушаване правото на справедлив процес на жалбоподателя, тъй като е бил лишен от правото си да ползва  безплатно услугите на преводач, ако не разбира или не говори езика, използван от съда.

Наред с това е установено нарушение и на чл. 3 поради лошите условия в Софийския затвор, където е изтърпявал присъдата си.

Author

Write A Comment