Ivanov c. Bulgarie (requête no 27776/04) 25 novembre 2010

/решение на комитет/

Съдът намира нарушение на  правото на справедлив процес в разумен срок във връзка с прекомерната продължителност на досъдебното производство по чл. 219 НК, продължило от октомври 1997 г. до 21 април 2004 г., когато с постановление на прокуратурата процедурата е прекратена поради настъпването на давност.

Съдът установява, че през значителни периоди от време (ноември 1997 – май 2001 г., юни 2002 – април 2004 г.) производството остава в мъртва точка, без да бъдат извършени никакви процесуални или следствени действия. Той счита, че няма никакви доказателства да се заключи, че закъснението се дължи на поведението на жалбоподателя.

Съдът счита, че продължителността на производството не отговаря на изискването за „разумен срок” и достига до извода, че е  налице нарушение на член 6 § 1.

Author

Write A Comment