Ivanovi c. Bulgarie (n° 14226/04  7 janvier 2010

/Реституционно производство по ЗВСОНИ/

Производството по настоящото дело започва на 22 февруари 1993 г., когато бившият собственик на апартамента завежда иск срещу жалбоподателката и нейния съпруг   и приключва с окончателно решение на Върховния касационен съд от 9 декември 2003 г.

Съдът намира нарушение поради прекомерната продължителност на производството на чл. 6§1 и присъжда обезщетение за причинените  неимуществени вреди.

В останалата й част по повод оплакването по чл. 1 от Протокол 1 жалбата е обявена за недопустима.

Author

Write A Comment