Kabakchievi c. Bulgarie (requêtе n° 8812/07),   6 mai 2010

Прекомерна продължителносто на гражданско производство срещу жалбоподателите, свързано с реституцията по чл. 7 от ЗВСОНИ.То започва през 1993 г. и приключва през 2007 г.

Чл. 217а ог ГПК не е приет като ефективно вътрешно-правно средство.

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 и във връзка с него – нарушение на чл. 13.

Author

Write A Comment