Karamitrov and Others v. Bulgaria (Application no. 53321/99),  10 January 2008

През нощта на 14 октомври 1991 г. от неохраняем паркинг е открадната кола. Скоро след това е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. На 28 май 1992 г. първият жалбоподател е спрян от полицията, докато шофира колата на родителите си – вторият и третият жалбоподатели. Полицията установява несъответствие между номерата на  шасито на колата и тези в регистрационните й документи, издадени от Пътна полиция – Пазарджик на 17 юли 1973 г. Полицията изземва и взема на съхранение колата, за да провери регистрационните й документи и собствеността й.

С постановление от 20 октомври 1999 г. на Пазарджишката районна прокуратура предварителното разследване спрямо първия жалбоподател е прекратено поради недоказаност на обвиненията. Наказателното производство продължава срещу неизвестен извършител до 27 септември 2004 г., когато Пазарджишката районна прокуратура го прекратява поради изтичане на давността. В постановлението си Прокуратурата изрично отбелязва, че по преписката не са предприемани действия по разследване след 8 юни 1993 г., когато първият жалбоподател е арестуван и са му повдигнати обвинения.

Съдът намира, че пред него не са били наведени факти или аргументи, които да го убедят, че продължителността на наказателното производство по настоящото дело е била разумна. По-специално, наказателното производство срещу първия жалбоподател продължава шест години, четири месеца и тринадесет дни, остава на стадий предварително разследване през цялото това време. Етго защо той установява нарушение на чл. 6§1, а във връзка с това – и нарушение на чл. 13.

По повод отнемането на автомобила като веществено доказателство не по установения от закона ред  и недоброто му съхраняване Съдът установява нарушение и на чл. 1 от Протокол 1, както и на чл. 13 във връзка с това нарушение.

Author

Write A Comment