Kolevi c. Bulgarie (Application  no 1108/02),   5 november 2009

Съдът установява нарушение на чл. 2 поради неефективното разследване на убийството на зам.-главния прокурор Н. Колев през 2002 г. Властите са действали своевременно, но не са изследвани по обективен начин всички относими елементи и разследването не е било независимо. Събрани са свидетелски показания, че зад убийството стоят главният прокурор г-н Ф. и близки до него прокурори, и все пак самите те не са разпитани. До  изменението на Конституцията през септември 2003 г. не е съществувала правна възможност да се разследва евентуално замесване на главния прокурор. Правителството обаче не спори, че и след това, поради йерархическата структура на прокуратурата и работните методи в нея, никой прокурор не би повдигнал обвинение срещу главния прокурор, без което пък той не би могъл да бъде временно отстранен от длъжността. Българското право не е предоставяло достатъчно гаранции за независимо разследване на престъпления, в които може да са заподозрени главният прокурор и близки до него прокурори. Това се дължи на комбинация от фактори – невъзможността за повдигане на обвинение срещу главния прокурор, авторитарният стил на тогавашния главен прокурор и използваните от него явно незаконни методи на работа, както и институционални недостатъци, по-специално изключителното правомощие на прокуратурата да повдига обвинения, съчетано с пълния контрол на главния прокурор върху всяко решение на прокурор или следовател, и фактът, че главният прокурор е могъл да бъде отстранен от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет, а някои от неговите членове са му били подчинени. Задачата на Съда не е да посочи най-подходящата от възможните системи за осигуряване на независимост и безпристрастност в случаи, които касаят високопоставени прокурори или длъжностни лица, но избраната система трябва да гарантира независимост и обективност на разследването както законово, така и на практика, при всички обстоятелства и без оглед на замесените лица.

В случая посочените фактори правят правдоподобно твърдението на жалбоподателите, че независимо разследване е било практически невъзможно дори и след изменението на Конституцията. Освен това в разследването са били включени високопоставени прокурори като г-н Ц.И., който е участвал лично в ареста на г-н Колев, признат за незаконосъобразен от националните съдилища, и е бил публично обвинен от г-н Колев, че е му е подхвърлил изфабрикувани доказателства. Също така, разследването на убийството на г-н Колев практически е било под контрола на главния прокурор до края на мандата му през 2006 г. Съдът намира, че участието на лица, срещу които жертвата и близките й са направили сериозни оплаквания, основани на конкретни факти, е несъвместимо с безпристрастността и независимостта, изисквани от процедурния аспект на чл. 2 от Конвенцията.  Въпреки многобройните действия, извършени при разследването, фактът, че то е било под контрола на такива лица, и пропускът да се разследват очевидно относими обстоятелства са подкопали сериозно неговата ефективност. Съдът стига до заключение, че разследването не е било независимо, обективно и ефективно. При това с оглед на естеството на сериозните му недостатъци, властите не са действали адекватно, за да осигурят търсене на отчет и да поддържат общественото доверие в придържането им към върховенството на закона.

Съдът отбелязва, че разследването е продължило след изтичането на мандата на главния прокурор г-н Ф., но не са били предприети сериозни мерки.

Следователно то не е отговаряло на изискванията на чл. 2 от Конвенцията.

Author

Write A Comment