Kormev c. Bulgarie (Requête no 39014/12), 5 octobre 2017

През февруари 2009 г. в Стара Загора е образувано досъдебно производство за извършен грабеж  от три лица, при който е отнето голямо количество пари и ценности. На 27.02.2009 г. е задържано едно от заподозрените лица, което при разпита му пред съдия посочва като свой съучастник и жалбоподателя. Същия ден той е задържан и в периода 18 февруари – 27 август 2009 г. остава в следствения арест в Стара Загора, след което е преместен в затвора в Стара Загора, където изтърпява присъдата си до настоящия момент.

Той повдига оплакване за лошите условия в следвствения арест и в затвора до февруари 2016 г., когато е извършен ремонт.

Съдът се позовава на своето пилотно решение по делото Neshkov and Others v. Bulgaria (nos. 36925/10 and 5 others, 27 January 2015), на  констатациите в доклада на Омбудсмана , както и на декларацията на Комитета за забрана за изтезанията от 26 март 2015 г., подготвена на осн. чл.10§2 от Конвенцията за предотвратяване на изтезанията и  на нечовешко или унизително отнасяне  или наказание. Той отбелязва промените в българското законодателство от януари 2017 г., по-специално в Закона за изпълнение на  наказанията и задържането под стража, съгласно които   са предвидени както компенсаторни, така и превантивни средства за защита във връзка с лошите условия в местата за лишаване от свобода.

Съдът не приема възраженията за недопустимост на жалбата от страна на Правителството поради променената ситуация, нито че началният момент, от който следвало да се констатира нарушението е 6 месеца преди депозирането на жалбата – т.е. от 2011 г.

Според него статутът на „жертва“ на жалбоподателя по никакъв начин не е повлиян за периода до февруари 2016 г., когато е извършен ремонт в затвора, още повече, че в този период не е съществувало и ефективно средство за защита. Доколкото в оплакванията на жалбоподателя много детайлно са описани всички аспекти на материалните условия в следствения арест и в затвора, Съдът констатира, че те далеч надхвърлят допустимото с оглед ограниченията на самото наложено наказание. Поради това Съдът установява нарушение на чл. 3 в неговите материални аспекти.

Съдът установява нарушение и на чл. 6§1.

Author

Write A Comment