Kroushev c . Bulgqrie (Requête no 66535/01) , 3 juillet 2008

Жалбоподателят  се заселил в Австралия, но през 1992 г. посетил близките си в България. На неуточнена дата   майка му депозирала жалба в прокуратурата срещу него за малтретиране. На 27 ноември 1992 г., прокурор от Софийска районна прокуратура на основание член 185, алинея 1 от Наказателно- процесуалния кодекс е разпоредил задържането на жалбоподателя, за да бъде изготвена експертиза, която следва да определи необходимостта от задължително психиатрично лечение. Същия ден жалбоподателят бил задържан от полицията и отведен в специализирано заведение. Постановлението на районния прокурор било отменено на 17 декември от прокурор от Софийска градска прокуратура поради нарушения на процедурата. Жалбоподателят бил освободен едва на 30 декември.

През януари 1994 г. жалбоподателят предявява иск по ЗОДОВ срещу МВР, Министерството на здравеопазването и прокуратурата. Районният съд уважава исковата претенция, приемайки, че той е претърпял неимуществени вреди в резултат на задържането си в психиатричната клиника на основание на отмененото прокурорско постановление. СГС отменя решението и връща делото за ново разглеждане. Поради това, че жалбоподателят увеличава цената на своя иск, делото е изпратено по подсъдност на СГС. Последният отхвърля исковите претенции, приемайки, че в случая не са налице предпоставките на ЗОДОВ. Решението е оставено в сила от апелативния съд. С решение от 13 август 2003 г. ВКС намира, че приложимият закон е ЗОДОВ, но исковете са неоснователни, тъй като не са доказани.

Европейският съд постановява, че е допуснато нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок, който в случая продължава повече от 9 години.

Съдът установява наред с това и нарушение на чл. 5§1е.

Author

Write A Comment