Mehmedali c. Bulgarie (Requête no 69248/01)) , решение от 5 юни 2008

На 7 февруари 2001 година, жалбоподателят е бил арестуван и обвинен за това, че е придобил и съхранява наркотици. Той останал в ареста до 26 юни 2001 г., когато била постановена осъдителната присъда. В този период жалбоподателят депозирал неколкократно молби за промяна на мярката за неотклонение, разглеждани на две инстанции. При едно от сезиранията с жалба срещу определението на окръжния съд Пловдивският апелативен съд, като оставил в сила определението, с което е отхвърлена жалбата, постановил, че жалбоподателят няма право да депозира нова молба срещу мярката в следващите два месеца.

Жалбоподателят повдига оплакване, че това решение го е лишило от възможността да оспори законността на задържането му „в законни срокове“. Той се позовава на член 5§4 на Конвенцията. Съдът намира оплакването за допустимо, но неоснователно. Той отбелязва, че в конкретния случай, решението на Пловдивския апелативен съд, явяващо се предмет на спора, е било произнесено на 20 март 2001 година, тоест, един месец и четиринадесет дни след началото на следствието и един месец и единадесет дни след временното задържане на жалбоподателя под стража. Съдът констатира след това, че през този период  законосъобразността на задържането на жалбоподателя под стража е била проверявана на два пъти, общо на четири съдебни равнища. Що се отнася до въпросната продължителност на ограничението, Съдът отбелязва, че апелативният съд е избрал максималния, двумесечен срок. В действителност, ограничението е продължило един месец и двадесет дни, тъй като от 10 май 2001 година – дата, на която жалбоподателят е бил изправен пред съда, той е придобил възможност да поиска от кърджалийския окръжен съд да преразгледа законността на временното му задържане под стража.

Author

Write A Comment