Nachev v. Bulgaria (Application n 27402/05), 21 December 2010

/решение на комитет/

На 22 март 1993 г. жалбоподателят, който по това време работи като въоръжена охрана на оранжерия, след спор с лицето С. Г., клиент на оранжерията, прострелва последния в гръдния кош в присъствието на голям брой свидетели. Същия ден той доброволно отива в полицията, разказва за инцидента и предава оръжието си. На 29 март 1993 г. е образувано предварително разследване за причиняване на лека телесна повреда на С. Г. От   октомври 1993 г. до февруари 1995 г.  и от декември 1995 до декември 2002 г. не са извършвани никакви следствени действия. На 25 април 2003 г. предявеното на жалбоподателя обвинение е изменено в опит за убийство. С присъда от 23 декември 2003 г. Окръжен съд – Пазарджик признава жалбоподателя за виновен в опит за убийство и го осъжда  на 6 години затвор, а апелативният съд изменя присъдата му на 4 г. затвор. С окончателно решение от 25 януари 2005 г. Върховният касационен съд потвърждава решението на апелативния съд.

Правителството твърди, че релевантният период следва да се зачита от датата на повдигнатото обвинение за опит за убийство, но съдът приема, че той започва да тече от 29 март 1992 г.

Съдът намира нарушение във връзка с прекомерната продължителност на наказателно производство, започнало през март 1993 и приключило през януари 2005 г.

Author

Write A Comment