Peshevi v. Bulgaria (Application no. 29722/04) , 2 july 2009

Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria  и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви.

Author

Write A Comment