Popovi c. Bulgarie  (Requête no 39651/11),9 Juin 2016

Жалбата е свързана със задържането на г-н Попов, бивш главен секретар на Министерството на финансите, в рамките на полицейска операция, проведена на 01.04.2010 г.

Жалбоподателите са съпрузи. През 2009 г. прокуратурата образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител поради недобро управление и разходване на публични средства в рамките на Министерството на отбраната. Разследването е свързано по-конкретно с финансовите параметри на важен договор от времето, когато министър на отбраната е Николай Цонев.

Следователят, на когото е възложено разследването, сигнализира полицията, че г-н Попов и неговият девер (братът на съпругата му), съдията в СГС П.С. са му предложили пари, за да му въздействат върху хода на разследването, което да приключи благоприятно за Н. Цонев. Полицията предприема операция по наблюдение на двамата и подготвя задържането им. Арестът на г-н Попов е извършен на 01.04.2010 г. в нотариалната кантора на съпругата му,   от маскирани въоръжени лица, които нахлуват в офиса на г-жа Попова, разпореждайки на намиращите се там служителки и на г-н Попов да легнат на земята и да си вдигнат ръцете. Полицейските служители са съпроводени от оператор с камера, който филмира цялата операция по задържането. На 2 април 2004 г. много национални медии цитират изявлението на министъра на вътрешните работи, дадено в деня на задържането на жалбоподателя. В него той заявява, че очевидно става дума за един план, чиято цел е да се повлияе на благоприятния изход на наказателното производство срещу Николай Цонев и че парите са били предназначени за следователя именно с тази цел.

Европейският съд отбелязва, че медиите са публикували изявлението на министъра на вътрешните работи, дадено в деня на задържането на жалбоподателя (то дословно е цитирано в решението – §86). Според Съда думите му са надхвърлили границите на обикновената информация по повод протичането на досъдебното производство. Те са внушили идеята, че жалбоподателят е играл ролята на посредник в дело за корупция преди още наказателните съдилища да са имали  възможност да се произнесат по основателността на повдигнатото обвинение срещу него. Съдът не подминава факта, че в крайна сметка жалбоподателят и неговите „съучастници“ са оправдани от всички инстанции. Поради това Европейският съд установява нарушение на чл. 6§2, както и на чл. 13 във вр. с чл. 6§2. Колкото до изявленията на градския прокурор и на министър председателя по повод полицейската операция, Съдът не установява нарушение на чл. 6§2.

Установени са наред с това две нарушения на чл. 3 (в неговите материалноправни и процесуални аспекти), на чл. 8, както и на чл. 13 във вр. с чл.3 и чл. 8.

Author

Write A Comment