Rangelov  c. Bulgarie (Requête no 14387/03),  23 аvril 2009

Периодът, който следва да се прецени, е започнал на 29 май 1998 г. с ареста на жалбоподателя и повдигането на обвинение срещу него. На 20 ноември 2007 г. наказателното производство е все още висящо пред втората инстанция, и е продължило вече почти 9 години и половина.

Делото се е отличавало с известна сложност (множество обвиняеми с различна роля в извършването на няколко престъпления; множество извършени следствени действия), но според Съда тя не е в състояние сама по себе си да обясни значителната продължителност на производството. Съдилищата са отговорни за най-голямото забавяне, което се дължи на смъртта на съдебен заседател, наложила СГС да събере отново всички доказателства. Така се е натрупало забавяне с 3 години, което е могло да бъде избегнато с привличането на запасен съдебен заседател (чл. 259 от НПК).

Author

Write A Comment