Rashid c. Bulgarie(II) (Requête no 74792/01) , 5 juin 2008

Срещу жалбоподателя било образувано досъдебно производство по обвинение в укриване и опит за продажба на откраднат автомобил, издирван от Интерпол на 21.09.1999 г.   На 14 февруари 2001 г. той бил признат за виновен по повдигнатото му обвинение и осъден на 4 г. лишаване от свобода.Присъдата била обжалвана и отменена. Делото три пъти било връщано на по-долната инстанция или на прокуратурата. След последната оправдателна присъда, потвърдена от въззивната инстанция, ВКС отменил съдебните актове и върнал делото за ново разглеждане. Към 4 октомври 2006 г. то било висящо пред първоинсатнционния съд.

Съдът отбелязва, че всъщност значителните забавяния в развитието на наказателното производство са причинени от вътрешното правораздаване. Делото е връщано три пъти от по-висши юрисдикции в  първоинстанционния съд или на етап на предварително разследване, поради неспазване на процесуалните правилата. Отчитайки, че по вина на жалбоподателя забавата е от около два месеца, съдът констатира, че въпреки всичко продължителността на процеса изглежда прекомерна и установява нарушение на чл. 6§1.

Той установява наред с това и нарушения на чл. 5§3, 5§4 и 5§5.

Author

Write A Comment