Rosen Petkov c. Bulgarie (requêtе no 65417/01),   2 septembre 2010

Реституционно производство срещу жалбоподателя  по чл. 7 ЗВСОНИ, продължило 13 години и 5 месеца не по негова вина. Съдът отбелязва, че производството продължава над тринадесет години, което само по себе си е прекомерно. Жалбоподателят твърди, че забавянето   се дължи на властите. Правителството не е изложило никакви факти или аргументи, с които да убеди Съда в обратното.

Съдът намира нарушение на чл. 6§1 и на чл. 13 и присъжда обезщетение на жалбоподателя.

Author

Write A Comment