Rumyana Ivanova v. Bulgaria (Application no. 36207/03),  14 February 2008

По време на събитията жалбоподателката е журналист и публикува статия, в която сочи, че едно лице, чиято кандидатура се обсъжда за директор на митниците и е депутат от управляващата партия, е „кредитен милионер“.

По повод тази статия е образувано досъдебно производство и жалбоподателката е осъдена за разпространение на клеветнически изказвания, но е освободена от наказателна отговорност с прилагането на чл 78а от НК.

Европейският съд отбелязва, че жалбоподателката оспорва начина, по който Софийският районен съд и Софийският градски съд преценяват доказателствата и установяват фактите, както и начина по който Софийският градски съд интерпретира нейното задължение да проведе подходящо журналистическо проучване. В тази връзка Съдът приема, че не е в кръга на функциите му да взима отношение относно грешки, свързани с фактите или закона, които е възможно да бъдат допуснати от национален съд.

Поради това той достига до извода, че няма нарушения на правото на справедлив процес по чл. 6§1 и чл. 6§3(d).

Съдът не установява нарушение и на чл. 10.

Author

Write A Comment