Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) et autres c. Bulgarie (requêtеs nos 412/03 et 35677/04),   16 septembre  2010

/решение по чл. 41/

След постановеното решение по съществото на спора от 22 януари 2009 г., в настоящото решение Съдът определя вида и размера на обезщетението на основание чл. 41 от Конвенцията. Той приема, че  претенциите на отделните жалбоподатели са неоснователни и присъжда на цялата организация, представлявана от назоваващия се „митрополит“ Инокентий, сумата от 50 000 евро. Исканията за възстановяване на статуквото отпреди разкола и извеждането на привържениците му от отделни храмове са оставени без уважение, защото Съдът приема, че не държавата е собственик и не тя владее църковното недвижимо имущество и храмовете, за които претендират жалбоподателите.

Съдия Здравка Калайджиева е изложила своето особено мнение по повод тази част от решението, с която е определено обезщетението, считайки, че този „соломоновски“ подход – да се определя обезщетение не на отделния лидер, а на организацията, представляваща отделни вярващи, всъщност би допринесла за задълбочаване на конфликтите вътре в общността и представлява отстъпление от подхода на Съда в други подобни случаи дори и по български дела.

Author

Write A Comment