Shishmanov c. Bulgarie ((Requête no 37449/02),   8 janvier 2009

Съдът намира, че условията, при които жалбоподателят е изтърпявал наказанието си в затвора в Пловдив, сами по себе си не са били в нарушение на чл. 3 – отрицателният ефект от пренаселеността на килията (2.08 – 3.12 кв.м на човек) е бил ограничен от относителна свобода на движение – килията не е била заключвана през деня и жалбоподателят е имал час и половина дневно разходка на открито; освен това килията е разполагала със санитарен възел и жалбоподателят не се е оплакал от липса на възможност той да се ползва при условия на уединение; жалбоподателят е прекарал при тези условия и сравнително кратко време – около 2 месеца; той не е подкрепил твърдението си, че е споделял килията с пушачи, с доказателства, че се е оплакал от това на управата на затвора.

За сметка на това Съдът установява липса на съответни медицински грижи по отношение на жалбоподателя, който е страдал от множество хронични заболявания, в т.ч. диабет. Твърдението му, че се е нуждаел от специален хранителен режим, е подкрепено, а и правителството не го оспорва, но не представя доказателства за храната в затвора, а още по-малко за хранителния режим на самия жалбоподател. Подкрепено е и твърдението на жалбоподателя, че са му били давани лекарства с изтекъл срок на годност. С оглед и на здравословното му състояние след като е бил освободен,  Съдът намира, че и двете му твърдения са доказани извън разумно съмнение, и приема, че пропуските на администрацията са застрашили здравето му, което е неприемливо от гледна точка на чл. 3 от Конвенцията. В заключение, като анализира положението на жалбоподателя в целостта му, Съдът намира нарушение на чл. 3.

Той приема оплакването по чл. 13 за явно необосновано, тъй като жалбоподателят не е доказал извън разумно съмнение, че е поискал спиране на изпълнението на наказанието по здравословни причини. Не е предявил и иск по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и Съдът не намира за убедителни аргументите му, че в случая той не би бил ефективно средство за защита.

Author

Write A Comment