Simeonovi c. Bulgarie (Requête no 21980/04),решение на Голямото отделение, 12 may 2017

В решението си от 20 октомври 2015 г. Камарата установи нарушение на чл. 3. Голямото отделение препотвърди констатацията за допуснато нарушение на забраната за нечовешко отнасяне не само поради незадоволителните материални условия в местата за задържане и в местата за лишаване от свобода, но и поради твърде рестриктивния режим, на който са подложени лицата, осъдени на доживотен затвор без замяна. Позовавайки се на своето решение Harakchiev et Toloumov (§§ 203-214),  Съдът приема, че лошите условия на задържане на жалбоподателя, взети заедно с ограничителния режим на изпълнение на доживотната му присъда и продължителния период на лишаването му от свобода, са преминали отвъд онзи праг на страдание, присъщ на  наказанието лишаване от свобода. Същевременно, както и в посоченоно по-горе решение той се произнася и по прилагането на мерки на осн. чл. 46 от Конвенцията, като препоръчва на Правителството да предприеме мерките, посочени в § 280 от решението Harakchiev et Toloumov, отнасящи се до: а)премахване на автоматичното прилагане на специалния режим за тази категория затворници и б) установяване на разпоредби за налагането на този режим въз основа на индивидуална оценка на риска.

Голямото отделение не установява нарушение на чл. 6 §3 с)

Author

Write A Comment