Tag

всу

Browsing

Методически указания за  подготвяне на теоретичен модел на програма за  превенция на престъпността (в помощ на студентите по дисциплината “Организация на превенцията на престъпността“) І. Относно избора на тема и наименованието Тъй като очевидно на студентите повече им харесва да употребяват думата “стратегия” вместо програма, бих желала да започна с понятийния апарат. Думата означава обща, предварително начертана насока в ръководенето на война, битка, дейност, която трябва да доведе до победен, успешен край. Теорията за управление…