Tag

вътрешноправно средство за защита

Browsing

Affaire Popov  c. Bulgarie (Requête no 48137/99), 1er décembre 2005 Съдът установява нарушение на чл. 5§1 по повод продължаването на задържането на жалбоподателя след датата 28 август 1998 г., което  е било извършено при незачитане на сроковете, предвидени във вътрешното право. Съдът приема, че задържане под стража в продължение на 1 г. и 21 дни е било прекомерно и че   „националните власти не са привели в своите решения достатъчно и относими причини, които да обосноват продължаването на задържането на…

Case of  Mitev v. Bulgaria  (Application no. 40063/98) 22 December 2004 Съдът установява две нарушения на чл. 6§1 във връзка с прекомерната продължителност на двата наказателни процеса срещу жалбоподателя, както и нарушение  на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита. Съдът установява и 5 нарушения на чл. 5

Case of  Osmanov and Yuseinov  v. Bulgaria  (Applications nos. 54178/00 and 59901/00), 23 September 2004 Съдът констатира, че по вина на прокуратурата в гр. Пазарджик производството е останало без каквото и да било движение от септември 1996 г. до март 2002 г., а за забавяне от 89 месеца вина има съдът. Независимо дали за начален момент на производството ще се вземе декември 1993, февруари 1994 или декември 1995 г., то приключва едва през март 2002 г., когато е…

Case of Rachevi  v. Bulgaria (Application no. 47877/99) 23 September 2004 Съдът установява нарушение  по повод прекомерната продължителност на граждански процес във връзка с предявени искове за неимуществени вреди в резултат на причинени сериозни увреждания от ПТП (повече от 11 години). Той изтъква, че съдилищата е следвало да отчитат залога за жалбоподателките с оглед характера на водения от тях процес и обръща внимание на неоправданото забавяне между отделните съдебни заседания, насрочвани през големи периоди от време. Съдът…

Case of Dimitrov v. Bulgaria (Application no. 47829/99), 23 September 2004 Съдът установява нарушение по повод прекомерната продължителност на гражданско производство, свързано със земеделската реституция. Релевантният период се отчита от 7 септември 1992 (датата на влизане в сила на конвенцията за България) и приключва през май 2003. Във връзка с това той констатира нарушение и на чл. 13, тъй като жалбоподателят не е разполагал с правната възможност да претендира компенсация за прекомерната продължителност на гражданското производство.

Affaire Hadjikostova c. Bulgarie (No 2) (Requête no 44987/98), 22 juillet 2004 Съдът намира, че процедура, чиято обща продължителност е 6 години за три съдебни инстанции, не може да бъде приемана за прекомерна по своята продължителност, макар че производството пред районния съд продължава цели 5 години. Поради това повдигнатите оплаквания по чл. 6§1 и чл. 13, макар и допустими, са неоснователни.

Case of  Djangozov  v. Bulgaria (Application no. 45950/99, 8 July 2004 Съдът отбелязва, че гражданското производство (по повод предявен иск за неимуществени вреди срещу главния редактор на вестник, публикувал статия, в която е накърнено доброто име на жалбоподателя)  е започнало на 2 март 1995 г. и до юли 2003г., датата на последна информация от страните, то все още е било висящо във второинстанционния съд. Следователно, производството е продължило поне осем години и четири месеца без да е…