Tag

вътрешноправно средство

Browsing

Съдът намира нарушение поради прекомерната продължителност на наказателно производство, започнало на 29.07.1993 г. и приключило със споразумение пред районния съд на 03.04.2000 г . Следователно, то е продължило шест години и осем месеца. Съдът отбелязва, че делото, отнасящо се до обикновен случай на кражба, не представя особена сложност; обвиняемите са признали фактите и основният въпрос остава този за способността им да осъзнаят деянието си в момента на извършване на престъплението. Същевременно той констатира, че между…

Affaire Karov c. Bulgarie (Requête no 45964/99), 16 novembre 2006 Жалбоподателят, офицер от полицията с чин майор, заема длъжност инспектор към криминална полиция в Бургас. На 1-ви август 1995 г., той е задържан, разследван за пасивен подкуп и му е наложена мярка за неотклонение „временно задържане под стража”. С решение на Директора на националната полиция, той е временно отстранен от длъжност, считано от 3 август 1995 г., като му е запорирана и заплатата.  Съдът констатира, че производството…

Aaffaire  Vasko Yordanov  Dimitrov  c. Bulgarie (Requête no 50401/99) 3 mai 2006 Срещу жалбоподателя било повдигнато обвинение за извършването на кражби и той бил задържан на 13.03.1989 г.). Присъдата на първоинстанционния съд е оставена в сила от апелативния съд на 15.01.2000 г., след което е обжалвана от съучастника на жалбоподателя и втори обвиняем по делото, но е оставена в сила от ВКС на 21 юли 2000 г. Съдът констатира нарушение поради продължителността на наказателен процес, за чието начало…

Case of  Karcheva and Shtarbova  v. Bulgaria (Application no. 60939/00), 28 September 2006 В хода на бракоразводно дело съпругът на първата жалбоподателка завежда дело срещу първата жалбоподателка, като оспорва бащинството върху втората жалбоподателка. Той подава иск пред Районен съд – Пловдив на 4 август 1993 г., който го препраща на Окръжен съд – Пловдив, където то е получено и заведено на 9 август 1993 г. На 11 юли 1995 г. Окръжен съд – Пловдив от хвърля…

Case of  Riener  v.  Bulgaria (Application no. 46343/99), 23 May 2006 Жалба, свързана със забрана за напускане на страната по повод данъчни задължения, наложена през март 1995 г. и в сила до 1 септември 2004 г. Съдът отбелязва, че по отношение на оплакванията по чл. 2 от Протокол No. 4 към Конвенцията поотделно и във връзка с чл. 13 от Конвенцията, юрисдикцията ratione temporis  започва на 4 ноември 2000, датата, на която Протокол No. 4 влиза в сила по отношение на  България.…

Case of Nalbantova v. Bulgaria (Application no. 38106/02) 27 September 2007 На 15 февруари 1993 г. срещу жалбоподателкатакоято била избрана за председател на една кооперация за производство на стоки, е образувано предварително производство за длъжностно присвояване и неупражняване на контрол върху работата на подчинените й, на които е възложено управлението или отчитането на сумите, от което са  последвали загуби за кооперацията в размер на 14 587 стари български лева. С постановление от 11 май 2002 г. Пловдивската окръжна прокуратура прекратява наказателното производство…

Case of  Karagyozov  v. Bulgaria (Application no. 65051/01) 25 October 2007 На 20 юни 1997 г. жалбоподателят и пет други лица са обвинени в кражба и са разпитани. В обвиненията става въпрос за кражба от склад на 310 кг никел на приблизителна стойност 3000 щатски долара. На  жалбоподателя е разпоредено  да не напуска местоживеенето си без разрешение от прокуратурата. Обвнителният акт е внесен в Пловдивския районен съд на 21 юли 1998 г. Към 20 март 2006 г.…

Affaire Stefanova c. Bulgarie (Requête no 58828/00 ,11 janvier 2007 На 9 ноември 1992 г. жалбоподателката, която била на 17 години, пострадала при  пътен инциден, блъсната от велосипедист. Тя получила фрактура на черепа и субдурален хематом, в резултат на което е била инвалидизирана, тъй като  не можела да извършва редица професионални дейности. Непосредствено след това е образувано досъдебно производство. На 23 юли 1997 г. следователят приключва следствието с мнение за прекратяване на производството поради настъпването на абсолютната давност.…

Case of Simizov v. Bulgarie(Application no. 59523/00) 18 October 2007 На 23 юли 1984 г. жалбоподателят и съпругата му се развеждат, след което тя завежда дело срещу него с искане за делба на общата им собственост, която включва апартамент, гараж и автомобил, няколко бижута, както и много други движими вещи. Искът за делба е подаден до Пловдивския районен съд през декември 1984 г. На 8 май 1985 г. неговото разглеждане е спряно, за да се изчака…

Affaire Krasimir Yordanov c. Bulgarie (Requête no 50899/99), 15 février 2007 На 15 февруари 1991 г., срещу жалбоподателя започва разследване за обсебване на средства които са му поверени, по силата на стария член 258 от Наказателния кодекс и за нарушение на правилата за трансфер на валута (по силата на стария член 250). В рамките на разследването, на жалбоподателя са иззети търговски и счетоводни документи свързани с дейността му, три видео касети, съдържащи записи на търговски заседания, частна…

Affaire Musa et autres c. Bulgarie (Requête no 61259/00), 11 janvier 2007. /дело, подобно на „Ал-Нашиф и други срещу България“ – жалба № 5093/99, 20 юни 2002 г./ Съдът намира нарушение на чл. 8 по повод   отнетото правото на първия жалбоподател на пребиваване, който до този момент  е живял от около петнадесет години в България, където се е установил законно. Междувременно се оженил за българска гражданка (втората жалбоподателка), от която имал три деца (другите трима жалбоподатели) преди да бъде експулсиран от страната. На сутринта…

Affaire Hasan c. Bulgarie (Requête no 54323/00), 14 juin 2007. /дело, подобно на   „Ал-Нашиф и други срещу България“ – жалба № 5093/99, 20 юни 2002 г./ Жалбоподателят е сирийски гражданин, на когото след 9-годишно законно пребиваване в България, му е отнет документът за постоянно пребиваване с обяснението, че представлява заплаха за националната сигурност и му е забранено в продължение на 10 години да влиза на територията на страната. Жалбоподателят не получава достъп до документите, въз основа на които…

Affаire Bashir et аutres c. Bulgarie (Requête no 65028/01), 14 juin 2007 /дело, подобно на „Ал-Нашиф и други срещу България“ (№ 5093/99, 20 юни 2002 г.)/ Жалба от пакистански гражданин, неговата съпруга и син – български граждани. Първият жалбоподател пристига в България през ноември 1992 г. със срочна виза. В следствие на женитбата си с жалбоподателката през 1995 г., той получава разрешение за пребиваване валидно до 24 май 2000 г. Междувременно през 1996 г. се ражда техният син. На 2 март 2000 г., към…

Case Glas Nadezhda EOOD and  Elenkov v. Bulgaria (Application no. 14134/02), 11 October 2007 Жалбоподателите се оплакват от отказа на компетентния орган да издаде на „Глас Надежда“ ЕООД лиценз за радиоразпространение, както и от отказа на Върховния административен съд да преразгледа по същество решението на този орган. Те твърдят, че по този начин са нарушени правата им гарантирани от членове 10 и 13 от Конвенцията. Жалбоподателят бил член на Българската протестантска църква. През 2000 г. той решава да…

Case of Peev  v. Bulgaria (Application no. 64209/0), 26 July 2007 Жалбоподателят работил като експерт в Съвета за криминологични изследвания към Върховната касационна прокуратура. На 11 май 2000г. жалбоподателят изпратил писмо до ежедневника „Tруд“, седмичника „Капитал“ и Висшия съдебен съвет. В това писмо той изложил множество твърдения срещу главния прокурор, г-н Н.Ф. Той твърдял, че последният неправомерно е прекратявал наказателни производства срещу високопоставени лица от изпълнителната власт и е използвал Прокуратурата с цел репресия срещу политически опоненти…

Affaire  Rashid c. Bulgarie (Requête no 47905/99), 18 janvier 2007 Анализът относно ефективността на проведеното разследване по повод оплакванията за употребата на сила от страна на полицията води Съда до заключението, че макар и такова да е започнало, то буди твърде много въпроси. «Начинът, по който са били приложени неговите разпоредби[на ЗМВР] в случая е довел до осигуряване на имунитет от наказателно преследване на отговорните лица. Не само, че те не са били разпитани като свидетели, но и…

Case of  Ivan Vasilev v. Bulgaria (Application no. 48130/99),12 April 2007 Жалбоподателят е задържан от двама стажант-полицаи  на 14 май 1994 г. по подозрение, че е участвал в обир на количка за сладолед, като по време задържането му е нанесен жесток побой, довел до контузно-разкъсна рана на главата и сериозно увреждане на десния бъбрек, който след  хирургична интервенция е отстранен. В хода на производството срещу полицаите ще се окаже, че 14-годишното момче е било неоснователно заподозряно…

Andrei Georgiev v. Bulgaria (Application no. 61507/00), 26 July 2007 Съдът отбелязва, че жалбоподателят е бил задържан в помещенията на ареста на Следствената служба в Сливница от 26 юни до 19 юли 2000 г., период от двадесет и три дни . Той отчита, че арестът е бил под нивото на улицата и, че килията не е имала пряка слънчева светлина. Свеж въздух е могъл да влиза само през прозорци над вратите на килията. В килиите не е имало санитарно…

Affaire Anguelova et Iliev  c. Bulgarie (Requête no 55523/00) 26 juillet 2007 Вечерта на 18 април 1996 г., в град Шумен, жертвата е била нападната от седем тийнеджъри, намушкана с нож и жестоко бита. След нападението пострадалият е бил откаран в болница, но е починал на следващата сутрин. Както по-късно заявяват извършителите, нападението е било мотивирано от ромската принадлежност на жертвата, която нито един от тях не е познавал преди това. Съдът напомня, че държавите имат общо задължение…

Alexov v. Bulgaria (Application no. 54578/00)   22 May 2008 Жалбоподателят бил задържан по обвинение за извършени взломни кражби и настанен в следствения арест в Пазарджик от 28 август до 1 или 2 октомври 1999 г., когато бил преместен в Пазарджишкия затвор. Във връзка с друго разследване той бил настанен в следствения арест в гр. Монтана от 23 май до 26 юни 2000 г. Той повдига оплаквания по повод лошите и унизителни условия в тези три места…