Tag

дискриминация

Browsing

T.H. v. Bulgaria (requête no 46519/20),11 avril 2023

Жалбата е класифицирана във второ ниво по значимост.

Тя е по повод оплакване за дискриминация в училище на дете със специални образователни потребности.

Жалбоподателят, г-н T.H., е български гражданин, роден през 2004 г. и живее в София . През 2011 г., когато достига училищна възраст, той е записан в близкото до дома му основно училище след като се явява на изпит през пролетта на същата година. В изготвения доклад от комисия, включваща психолог, логопед, психиатър и класен ръководител към началото на учебната година, е отбелязано, че готовността му за училище е гранична. По-специално тя се изразява в поведенчески проблеми и когнитивни дисфункции и се прогнозира, че те ще се задълбочават.

discriminationОт началото на 2016 г. до настоящия момент Европейският съд постанови немалко решения, в които наред с основните оплаквания по различни текстове на Конвенцията бяха повдигнати и оплаквания за нарушаване на забраната за дискриминация (по чл. 14) . Практиката е изключително разнообразна. 

baglama

До това заключение достига Европейският съд по правата на човека в решението  Çam c. Turquie (жалба № 51500/08), постановено на 23 февруари 2016 г. Той установява, че със своите действия турските власти са нарушили забраната за дискриминация, прогласена в чл. 14,  във връзка с правото на достъп до образование, защитено от чл. 2 на Протокол 1 от Европейската конвенция.