Tag

доживотен затвор

Browsing

Petrov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 31044/12 and 3 others), 21 june 2018 /решение на Комитет/ Жалбоподателите са четирима български граждани, първият от които изтърпява наказание лишаване от свобода за срок от 20 години, вторият – доживотен затвор, а   останалите двама – доживотен затвор без право на замяна. Всеки един от тях повдига оплаквания, свързани с лошите материални условия на живот в затворите, в които изтърпяват наказанието си – липса на санитарен възел в килията…

Iorgov c. Bulgarie (no 2) (requête no 36295/02), 2 septеmbre 2010 Жалбоподателят изтърпява наказание доживотен затвор без право на замяна в Плевенския затвор  и се оплаква, че то е нехуманно и деградиращо, а режимът, който се прилага,  е прекалено строг, липсва съдебен контрол и качеството на медицинските грижи е лошо, поради което е нарушено правото му по чл. 3. Съдът намира всички оплаквания за допустими, но неоснователни. Съдът анализира последователно всяко едно от оплакванията по…

Zhivko Gospodinov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 34639/07 and 9 others), 26 October 2017 /Решение на Комитет/ /не е установено нарушение на чл. 13 във вр. с чл. 3/ Жалбоподателите са 10 български граждани, изтърпяващи наказание доживотен затвор (петима) или  доживотен затвор без право на замяна(петима) в различни български затвори – Белене, Бобов Дол, Варна, Враца, Пловдив и Стара Загора. Жалбите им са регистрирани през периода 2007 – 2013 г., но съгласно правило 42 § 1…

Simeonovi c. Bulgarie (Requête no 21980/04),решение на Голямото отделение, 12 may 2017 В решението си от 20 октомври 2015 г. Камарата установи нарушение на чл. 3. Голямото отделение препотвърди констатацията за допуснато нарушение на забраната за нечовешко отнасяне не само поради незадоволителните материални условия в местата за задържане и в местата за лишаване от свобода, но и поради твърде рестриктивния режим, на който са подложени лицата, осъдени на доживотен затвор без замяна. Позовавайки се на…

Case of Кashavelov v. Bulgaria (Application no. 891/05), 20 January 2011 Жалбоподателят, изтърпяващ наказание доживотен затвор без право на замяна, повдига оплаквания за нечовешко и нехуманно третиране  и драконовски ограничения на правата му на затворник  поради това, че извън килията си е бил извеждан само с белезници (13 г.), било му е забранено да разговаря с други лишени от свобода, да участва в общи мероприятия и пр. Наред с това той бил държан сам в…

Manolov v. Bulgaria (Application no. 23810/05), 4 November 2014 През 1996 г. Кюстендилският окръжен съд постановява смъртна присъда по отношение на жалбоподателя във връзка с повдигнатото срещу него обвинение за  грабеж , придружен с убийство, както и за редица други насилствени престъпления. През 1999 г. Софийския апелативен съд потвърждава присъдата, поради влезлите в сила междувременно промени в НК от декември 1998 г. изменя наложената смъртна присъда с наказанието  доживотен затвор без право на замяна. От…

Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria (Applications nos. 15018/11 and 61199/12), 8 July 2014 Двамата жалбоподатели са осъдени съответно на доживотен затвор без право на замяна   / за първия с влязла в сила присъда през 2004 г./ и на доживотен затвор със замяна  /за вторият  с присъда от 2000 г./ за извършени от тях въоръжени грабежи, придружени с  по две убийства. Г-н Харакчиев изтърпява присъдата си в Старозагорския затвор, а г-н Толумов – в Пловдивския. Те…

Dimitrov and Ribov v. Bulgaria(Application no. 34846/08), 17 November 2015 Жалбоподателите са задържани през 2001 г. по обвинение в убийство и са осъдени на доживотен затвор без право на замяна с  присъда, постановена от Бургаския окръжен съд през декември 2004 г., която е потвърдена от Апелативния съд и влиза в сила с решение на ВКС от януари 2008 г. Те изтърпяват наказанието си в Бургаския затвор при специален режим в килия с размери 1,5 на…

Case of  Radev v. Bulgaria(Application no. 37994/09),17 november 2015 Жалбата е депозирана от лице, осъдено на смърт през ноември 1989 г., чиято присъда не е била изпълнена поради наложения мораториум върху изпълнението на този вид присъди през 1990 г., а впоследствие след   отмяната на смъртното наказание през 1998 г. с нов Указ на президента на републиката наказанието му е заменено с доживотен затвор без право на замяна. В периода юни 1999 г. – 2004 г. той е…

Simeonovi c. Bulgarie (Requête no 21980/04), 20 octobre 2015 Жалбоподателят изтърпява наказание доживотен затвор без право на замяна за извършен  грабеж, придружен с убийство. Той  е задържан от специални полицейски части на 3 октомври 1999 г. в София и е транспортиран в Бургас, където престоява в следствения арест повече от пет месеца в незадоволителни битови условия – без легла , а нарове с 2-3 одеала, без   прозорци и светлина, получавана от  лампа, облицована с ламарина с…

Halil Adem Hasan v. Bulgaria (Application no no 4374/05), 10 March 2015 Жалбата е свързана с лошите условия в затвора на лице, изтърпяващо наказанието доживотен затвор без право на замяна, което във връзка с това повдига оплаквания за нечовешко и унизително третиране. Жалбоподателят е осъден през октомври 2000 г. на това наказание по повод извършен грабеж, придружен с убийство. Той изтърпява присъдата си последователно в затворите във Варна и в Ловеч. Неговите оплаквания са по…

daricnews.bgНа  21 юни  2018 г. Европейският  съд постанови три решения по десет  български жалби  –  Mihalevi v. Bulgaria(Application no. 63481/11); Petrov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 31044/12 and 3 others);Gyoshev et autres c. Bulgarie(Requêtes nos 46257/11 et 4 autres), в които установи нарушения на различни текстове от Европейската конвенция за защита правата на човека.

В тях повдигнатите оплаквания са във връзка с нарушения, по които има предходни осъдителни решения срещу България. Ето защо Съдът е заседавал в състав от трима съдии. (т.н. комитет)

На 26 октомври 2017 г. комитет от трима съдии постанови решение по делото Zhivko Gospodinov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 34639/07 and 9 others).

Жалбоподателите са 10 български граждани, изтърпяващи наказание доживотен затвор (петима) или  доживотен затвор без право на замяна(петима) в различни български затвори – Белене, Бобов Дол, Варна, Враца, Пловдив и Стара Загора. Жалбите им са регистрирани през периода 2007 – 2013 г., но съгласно правило 42 § 1 от Правилата на Съда, предвид общността на повдигнатите от тях оплаквания, Съдът ги е обединил за произнасяне в едно решение.


dojivoten z.Case of 
Radev v. Bulgaria(Application no. 37994/09)

В своето решение от 17 ноември Европейският съд за пореден път установи нарушение на забраната за нечовешко и унизително третиране по повод условията за изтърпяване на наказанието доживотен затвор в българските затвори.

zatvor 2На 10 март 2015 г. Европейския съд по правата на човека постанови решение по жалба на Халил Адем Хасан срещу България. [1}Жалбата е свързана с лошите условия в затвора на лице, изтърпяващо наказанието доживотен затвор без право на замяна, което във връзка с това повдига оплаквания за нечовешко и унизително третиране.
Европейският съд установява, че забраната да не бъде подлаган жалбоподателя на нехуманно отношение е била нарушена поради самия характер на режима, при който е изтърпявал наказанието си лишаване от свобода, както и поради лошите материални условия в затвора. Наред с това е установено нарушение и на неприкосновеността на кореспонденцията.

life imprisonment -1В настоящата статия е направен анализ на действащото законодателство относно наказанието доживотен затвор без право на замяна, режима за неговото изтърпяване и възможностите за изменението му чрез института на помилването. Правната рамка е разгледана в светлината на стандартите, възприети от Европейския съд по правата на човека във връзка със съответствието му с чл. 3 от Конвенцията в най-новата му практика. Тя е пречупена през призмата на постановеното решение от Съда по делото Харакчиев и Толумов срещу България[1], в светлината на което се налагат промени в действащото законодателство и практика, поради несъответствието им на настоящия етап с изискванията на Европейската конвенция за правата на човека.

zatvor Bobov dolНа 4 ноември 2014 г. Европейският съд постанови решение, в което установи две нарушения на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека във връзка с оплакванията на затворник, осъден на доживотен затвор без право на замяна.

dojivoten zatvorДелото Харакчиев и Толумов – нов стандарт на наказателна политика

Наказанието доживотен затвор би било съвместимо с чл. 3 от Европейската конвенция, само, ако при постановяването му осъденият има яснота при  какви условия той би могъл да очаква, че тази негова присъда би била преразгледана.

Взети заедно, суровостта на условията на специалния режим, при който се изтърпява наказанието доживотен затвор и лошите материални условия в пенитенциарните заведения,представляват унизително и нечовешко отнасяне.

 

Case of Iorgov  v. Bulgaria (Application no. 40653/98), 11 March 2004 Предмет на жалбата са оплаквания по повод осъден на смърт жалбоподател, свързани с неизвестността дали ще бъде изпълнена или не смъртната му присъда във връзка с наложения мораториум върху смъртното наказание. Съдът намира, че макар и жалбоподателят да е изпитвал първоначално известно безпокойство и страх, с продължаването на мораториума те са отслабнали и поради това не е налице нарушение на чл. 3. Същевременно обаче той приема, че „строгият…