Tag

доживотен затвор

Browsing

Case of Kehayov v. Bulgaria (Application no. 41035/98), 18 January 2005 Съдът приема, че кумулативните последици от необосновано строгия режим, на който жалбоподателят е бил подложен, материалните условия в килията и прекараното в нея време,  надвишават неизбежното равнище, свързано със задържането,  и намира, че причиненото в резултат на това страдание надхвърля необходимите предели съгласно член 3 от Конвенцията.Той констатира нарушения и на чл. 5§3 и чл. 5§4 .