Tag

допустимост

Browsing

Paraskeva Todorova c. Bulgarie (requête no 37193/07),25 mars 2010 Във връзка с постановената осъдителна присъда от три години лишаване от свобода без прилагането на чл. 66 от НК жалбоподателката сезира ВКС по реда на възобновяването на производството на основание чл.422, ал. 1, т. 5 от НПК. С решение от 5 юни 2007 година Върховният касационен съд отхвърля жалбата на жалбоподателката. Жалбата пред Европейския съд по правата на човека е депозирана на 9 август 2007 г.…

Rules of the curt-3

Какво трябва да знаем, когато пристъпваме към подготвянето на жалба пред Европейския съд по правата на човека

/някои пояснения за Правило 47/

Много неща, а и само теоретичните познания не са достатъчни, но помагат. В тази връзка освен текста на Конвенцията и допълнителните протоколи към нея е важно да се запознаем и с Правилника на Съда, тъй като там се съдържат текстове, чието стриктно прилагане е  от изключително значение, за  да не бъде върната жалбата преди дори да е разгледана по същество, а по административни причини.

В тази връзка  най-важният текст е този на Правило 47.