Tag

достъп до информация

Browsing

Guseva v. Bulgaria (Application no. 6987/07),17 february 2015 Жалбоподателката представлява Дружеството за защита на животните в гр. Видин. Между 11 април 2002 и 17 юни 2003 г. тя депозира три искания за достъп до обществена информация до кмета на община Видин, засягаща въпросите относно третирането на бездомните кучета и решаването на проблемите с тях от страна на общината (вкл. за обявена обществена поръчка за ограничаване на техния брой). Всяко нейно искане е отклонявано с мотива, че…

достъп до интернетНа 17 януари 2017 г. ЕСПЧ обяви решението си по делото Jankovskis v. Lithuania (21575/08). Жалбоподателят е лишен от свобода, настанен в затворническо общежитие, който се оплаква, че не е имал достъп до конкретен уебсайт, поддържан от Министерството на образованието, който съдържал пълна информация за възможностите за дистанционно обучение в Литва.