Tag

Европейска конвенция

Browsing

images1-protpcolПредстои въвеждането на процедура за преюдициално запитване пред Европейския съд  по правата на човека*

На 2 октомври тази година бе открит за подписване Протокол № 16 към Европейската конвенция за правата на човека. Чрез него на практика се създава механизъм, подобен на действащата процедура за преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз в Люксембург.