Tag

експулсиране

Browsing

Affaire Musa et autres c. Bulgarie (Requête no 61259/00), 11 janvier 2007. /дело, подобно на „Ал-Нашиф и други срещу България“ – жалба № 5093/99, 20 юни 2002 г./ Съдът намира нарушение на чл. 8 по повод   отнетото правото на първия жалбоподател на пребиваване, който до този момент  е живял от около петнадесет години в България, където се е установил законно. Междувременно се оженил за българска гражданка (втората жалбоподателка), от която имал три деца (другите трима жалбоподатели) преди да бъде експулсиран от страната. На сутринта…

Affaire Hasan c. Bulgarie (Requête no 54323/00), 14 juin 2007. /дело, подобно на   „Ал-Нашиф и други срещу България“ – жалба № 5093/99, 20 юни 2002 г./ Жалбоподателят е сирийски гражданин, на когото след 9-годишно законно пребиваване в България, му е отнет документът за постоянно пребиваване с обяснението, че представлява заплаха за националната сигурност и му е забранено в продължение на 10 години да влиза на територията на страната. Жалбоподателят не получава достъп до документите, въз основа на които…

Affаire Bashir et аutres c. Bulgarie (Requête no 65028/01), 14 juin 2007 /дело, подобно на „Ал-Нашиф и други срещу България“ (№ 5093/99, 20 юни 2002 г.)/ Жалба от пакистански гражданин, неговата съпруга и син – български граждани. Първият жалбоподател пристига в България през ноември 1992 г. със срочна виза. В следствие на женитбата си с жалбоподателката през 1995 г., той получава разрешение за пребиваване валидно до 24 май 2000 г. Междувременно през 1996 г. се ражда техният син. На 2 март 2000 г., към…

Sadaykov v. Bulgaria (Application no. 75157/01),  22 May 2008 Жалбоподателят, който е роден в Грозни, Чечня, се установява във Варна  през 1994 г., след завършване на университетското си образование. Между 24 септември 1995 г. и 3 ноември 1999 г. срещу него са били образувани досъдебни производства и са му били повдигнати редица обвинения, като с  окончателно решение от 3 ноември 1999 г. той е оправдан по някои от тях, а по други е признат за виновен…

C.G. and Others v. Bulgaria, (Application no. 1365/07), 24 April 2008 Първият жалбоподател – турски гражданин, се установява в България през 1992 г. През април 1996 г. той се жени за втората жалбоподателка – българска гражданка, а малко по-късно получава статут за постоянно пребиваване на територията ан стпраната. През същата година  им се ражда дъщеря – третата жалбоподателка.   До 2005 г. първият жалбоподател работи  като шофьор за дружество с ограничена отговорност в Пловдив. През юни 2005 г. директорът…

Kaushal et autres c. Bulgarie (requêtе no 1537/08),   2 septembre 2010 Жалбоподателят – индийски гражданин, се заселва в България през 1990 г., а през 1992 г. се жени за втората жалбоподателка. От брака им се раждат две деца през 1994 и 1998 г. На неуточнена дата получава разрешение за постоянно пребиваване, научава български език и започва свой бизнес. На 28 ноември 2005 г. директорът на Национална служба „Сигурност” на Министерството на вътрешните работи издава заповед…

Raza v. Bulgaria (Application no. 31465/08),   11 february 2010 Жалбоподателят е пакистански гражданин, се заселва в България през 1998 г., а през 2003 г. сключва брак с българска гражданка – втората жалбоподателка  и получава статут на временно пребиваващ. Научава български език и започва дребен бизнес с електронни устройства. От момента на пристигането  си тук той не е напускал страната и срещу него не е било повдигано обвинение в извършването на никакво престъпление. На 06.12.2005 г.…

Grabchak v. Bulgaria (Application no. 55950/09),1 june 2017 /решение на Комитет/ Случай, подобен на Al-Nashif v. Bulgaria, no. 50963/99, 20 June 2002 Жалбоподателят e украински гражданин, който пристига в България през 1995 г. През следващата година започва връзка с г-жа М.,  украинска гражданка, от която през  1997 г. му се ражда син. През 2003 г. той получава статут на постоянно пребиваващ. На 6 ноември 2006 г. ръководителят на служба „Национална сигурност“ на МВР  издава заповед за отнемане на разрешението за пребиваване…

Kurilovich and Others v. Bulgaria (Application no. 45158/09),1 June 2017 /решение на Комитет/ Случай, подобен на Al-Nashif v. Bulgaria, no. 50963/99, 20 June 2002 Първият жалбоподател пристига в България през 1997 г. През 2001 г. той получава статут на дългосрочно пребиваващ, а през 2003 г. –  на постоянно пребиваващ. През 2005 г. той се жени за втората жалбоподателка (българска гражданка), а през 2007 г. се ражда третият жалбоподател, техният син, който също е български гражданин. На 29 май 2008…

Gapaev and Others v. Bulgaria (Application no. 41887/09), 1 June 2017 /решение на Комитет/ Случай, подобен на Al-Nashif v. Bulgaria, no. 50963/99, 20 June 2002 Първите двама жалбоподатели са съпрузи, които пристигат в България през 1997 г. и заживяват тук, където се раждат децата им – останалите трима жалбоподатели. Те получават разрешение за постоянно пребиваване, а през 2005 г. първият жалбоподател купува жилище, където цялото семейство заживява. През  май 2008 г.  ръководителят на служба „Национална сигурност“  издава заповед за отнемане…

Case of  Auad v. Bulgaria (Application  n° 46390/10), 11 October 2011 Решението е придружено с мерки по чл. 46 от Конвенцията /конкретни указания какви генерални мерки следва да предприеме държавата, за да не се стига до повтарящи се нарушения/ Жалбоподателят е лице без гражданство – палестинец по рождение, който преди пристигането си у нас е живял в бежански лагер на територията на Ливан и е принадлежал към Организацията за освобождение на Палестина.  Заподозрян, че е…

Affaire Baltaji c. Bulgarie (Requête no 12919/04), 12 juillet 2011 Казус, подобен на Al-Nashif, Musa et autres, Bachir et autres Жалбоподателят е молдовски гражданин от български произход, получил статут на постоянно пребиваващ на територията на Република България, където заживява със съпругата и сина си от 1994 г., купува жилище през 2003 г. и развива собствен строителен бизнес. На 10 юли 2003 г. директорът на РДВР-Варна му връчва заповед за отнемане на документа за постоянно пребиваване…

O.D. c. Bulgarie (Requête no 34016/18),10 octobre 2019 Случаят е свързан с издадена заповед за експулсиране на бивш сирийски войник поради преценката на българските власти, че той представлява заплаха за националната сигурност. През 2011 г. жалбоподателят е призован на редовна военна служба в сирийската армия, където преминава специално обучение да си служи с ракети и като снайперист . Той твърди, че след отказ да изпълни заповед на свой командир за стрелба по превозно средство през…

O.D. c. Bulgarie (Requête no 34016/18),10 octobre 2019 Случаят е свързан с издадена заповед за експулсиране на бивш сирийски войник поради преценката на българските власти, че той представлява заплаха за националната сигурност. През 2011 г. жалбоподателят е призован на редовна военна служба в сирийската армия, където преминава специално обучение да си служи с ракети и като снайперист . Той твърди, че след отказ да изпълни заповед на свой командир за стрелба по превозно средство през…

Case of Madah and Others v. Bulgaria  (Application no  45237/08), 10 May  2012 Жалбоподателите са ирански гражданин, неговата приятелка – българска гражданка  и техният син, роден през 2006 г. След като получава разрешение за постоянно пребиваване на територията на страната през 2001 г. , през 2005 г. е издадена заповед за експулсиране на първия от тях с мотива, че представлява заплаха за националната сигурност поради това, че в Иран срещу него е било повдигнато обвинение за участие в трафик на дрога, за…

Сase of Amie and Others(Application no. 58149/08),12 February 2013 Жалбоподатели са двама съпрузи и трите им деца, които са лица без гражданство (с изключение на най-малкото им дете, родено в България). От 2001 г. те имат статут на бежанци в България. През 2006 г. първият жалбоподател получава заповед за експулсиране от България, поради това, че представлява заплаха за националната сигурност и във връзка с наличието на данни, че е заподозрян в участие в терористична група,…

Bou Hassoun v. Bulgaria (Application no. 59066/16), 6 October 2020 решение на Комитет През 2009 г. жалбоподателят, който е сирийски гражданин, пристига в България, през 2010 г. той се запознава с българската гражданска Г.М., през 2014 г. им се ражда син, а една година преди това – през 2013, той получава убежище. На 22 октомври 2015 г. директорът на НСС издава заповед за експулсирането му с мотива, че действията му представляват потенциална опасност за националната…

D c. Bulgarie  (Requête no 29447/17), 13 juillet 2021 Жалбоподателят е турски журналист,   работил за група вестници, причислявани като опозиционни („гюленистки“), симпатизиращи на живеещия в САЩ и противник на режима на Ердоган Фетула Гюлен. След преврата през юли 2016 г. той е уволнен, отнета му е жарналистическата карта и е издирван от полицията. На 13 октомври 2016 г.  заедно с още седем лица нелегално преминава  турската граница при пункта Капитан Андреево. През нощта на 14…

Това е изводът на Евопейския съд по правата на човека в постановеното от него решение на 10 октомври 2019 г. по делото O.D. c. Bulgarie (жалба № 34016/18)

Случаят е свързан с издадена заповед за експулсиране на бивш сирийски войник поради преценката на българските власти, че той представлява заплаха за националната сигурност.