Tag

женска престъпност

Browsing

Статия публикувана в Сборник „Криминологически проблеми“ на Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1989г. редакционна колегия: Боян Станков, Байчо Панев, Панчо Бешков