Архив

Статии по ключова дума: ‘женска престъпност’

Проблемът за женската престъпност в Българската криминологическа литература

Статия публикувана в Сборник „Криминологически проблеми“ на Съвет за криминологически изследвания при Главна прокуратура на НРБ, 1989г.

редакционна колегия: Боян Станков, Байчо Панев, Панчо Бешков