Tag

забрана за нечовешко третиране

Browsing

Case of Кashavelov v. Bulgaria (Application no. 891/05), 20 January 2011 Жалбоподателят, изтърпяващ наказание доживотен затвор без право на замяна, повдига оплаквания за нечовешко и нехуманно третиране  и драконовски ограничения на правата му на затворник  поради това, че извън килията си е бил извеждан само с белезници (13 г.), било му е забранено да разговаря с други лишени от свобода, да участва в общи мероприятия и пр. Наред с това той бил държан сам в…

O.D. c. Bulgarie (Requête no 34016/18),10 octobre 2019 Случаят е свързан с издадена заповед за експулсиране на бивш сирийски войник поради преценката на българските власти, че той представлява заплаха за националната сигурност. През 2011 г. жалбоподателят е призован на редовна военна служба в сирийската армия, където преминава специално обучение да си служи с ракети и като снайперист . Той твърди, че след отказ да изпълни заповед на свой командир за стрелба по превозно средство през…