Tag

забрана за пътуване

Browsing

Case of Stamose v. Bulgaria (Application no 29713/05), 27 November 2012 Жалбоподателят пристигнал в САЩ със  студентска виза през 1998 г., тъй като бил приет за студент в един от американските университети. През 2000 г. той  прекъснал обучението си и започнал платена работа. През 2003 г. бил експулсиран от американските емиграционни власти поради нарушаване на миграционното законодателство. Органите на МВР му наложили забрана за пътуване извън България за срок от две години, позовавайки се на чл. 76, ал. 6…

Case of  Sarkizov and Others v. Bulgaria (Applications nos. 37981/06, 38022/06, 39122/06, and 44278/06), 17 April 2012 Четиримата жалбоподатели са обвинени и осъдени за сводничество и трафик на жени за проституиране на различни срокове лишаване от свобода. След като изтърпяват наложените им наказания на двама от тях  е наложена забрана за напускане на страната до реабилитацията им. Обжалваните принудителни административни мерки са оставени в сила от  административните съдилища и ВАС. Европейският съд намира, че както и…

Case of Pfeifer v. Bulgaria (Application no. 24733/04), 17 February 2011 Срещу български гражданин в началото на 90-те години започват няколко досъдебни производства, в хода на които му е отнет задграничния паспорт и той е лишен от възможността да пътува зад граница дори и с единствената цел да се среща със съпругата и  дъщеря си, които живеят в Германия. Дори в началото да е основателна, мярката за ограничаване на личната свобода на придвижване може да…

Наско Георгиев срещу БългарияNasko Georgiev v. Bulgaria  (Application no. 25451/07),3 December 2013

/решение на комитет от трима съдии/

Жалбоподателят изтърпял няколко присъди във връзка с извършени от него престъпления от общ характер и на 3 юли 2000 г. бил освободен от затвора. Междувременно му били наложени и ограничения за пътуване, три от които били отменени през 2006 г. и първата половина на 2007 г. На 30.07.2007 г. била издадена нова заповед за забрана за пътуване в чужбина на жалбоподателя докато не бъде реабилитиран за едно от извършените от него преди това престъпления

VASФормализмът на българския съд като основание за поредно осъждане

На 60-тия рожден ден от влизането в сила на Европейската конвенция за защита правата на човека Европейският съд постанови поредното си осъдително решение срещу страната ни по делото Case of Milen Kostov v.Bulgaria (Application no. 40026/07).  Причината за това е, че при действащ текст от закон, който е бил в противоречие с Европейската конвенция, Върховният административен съд е предпочел да приложи сляпо закона, вместо да извърши самостоятелна преценка за пропорционалността на принудителната мярка, приложена по отношение на жалбоподателя.