Tag

затворник

Browsing

Petrov v. Bulgaria (Application no. 15197/02)22 май 2008 г. На 4 април 2001 г. жалбоподателят е  прехвърлен в затвора в Ловеч за изтърпяване на наказание от три и половина години лишаване от свобода, наложено му през 2000 г. В този период на жалбоподателя се ражда дете от жената, с която той живее на съпружески начала, но началникът на затвора не му разрешава да води телефонни разговори с нея, изтъквайки, че това право имат само лицата, които…

Невъзможността на задържано лице да присъства на погребение на брат си представлява нарушение на чл. 8

Това е заключението на Европейския съд по правата на човека в постановеното от него решение на 2 май 2019 г. по делото Vetsev c. Bulgarie (Requête no 54558/15).

достъп до интернетНа 17 януари 2017 г. ЕСПЧ обяви решението си по делото Jankovskis v. Lithuania (21575/08). Жалбоподателят е лишен от свобода, настанен в затворническо общежитие, който се оплаква, че не е имал достъп до конкретен уебсайт, поддържан от Министерството на образованието, който съдържал пълна информация за възможностите за дистанционно обучение в Литва.