Tag

затвор

Browsing

Costadinov v. Bulgaria (Application no. 55712/00),   7 February 2008 Между 18 януари и 1 юли 1999 г. жалбоподателят е бил задържан в следствения арест към Окръжна следствена служба – Пазарджик. От 1 юли до 27 юли 1999 г., той е задържан в Пазарджишкия затвор.  Жалбоподателят твърди, по отношение и на двете места за задържане, че е имало (а) недостатъчно кислород в килиите, (б) недостатъчна хигиена, използвана е кофа за задоволяване естествените нужди на задържаните, и е имало паразити…

Işyar c. Bulgarie (Requête no 391/03),   20 novembre 2008 Жалбоподателят е турски гражданин, изтърпяващ наказание от 15 г. лишаване от свобода за незаконен трафик на наркотици  в Софийския затвор. Той повдига оплакване по повод лошите условия в Софийския централен затвор поради  пренаселеност, недобри хигиенни условия и качество на храната.Съдът се позовава на доклада на Комитета по превенция на изтезанията, инспектирал българските затвори, както и този в София, в който е констатиран сериозен структурен проблем, свързан с пренаселеността…

Hristoskov v. Bulgaria(Application no. 50760/09)15 February 2018 Жалбоподателят изтърпява присъда лишаване от свобода в ТПО Кремиковци и в периода 26 октомври 2009 – 28 октомври 2010 г. е бил настанен в отряд 72, помещаващ се в няколко килии с циментов под, отоплявани с печки на дърва и въглища (за които не е достигало горивото), много от прозорците са били счупени, а вратите – разбити. В килията на жалбоподателя с размери около 30-35 Кв.м., са били…

Ново ръководство по практиката на ЕСПЧ за правата на затворниците вече е достъпно и на български език

Ново ръководство от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) разглежда в детайли практиката на Съда, свързана с правата на затворниците и предлага подробен анализ на различните аспекти на лишаването от свобода и живота в затвора. Ръководството, което беше публикувано в края на 2019 и актуализирано този април, вече е достъпно и в официален превод на български език, направен от експертите на Българския хелзинкски комитет (БХК).

Ръководство по практиката на ЕСПЧ – Права на затворниците представлява преглед на практиката на Съда, свързана с правата на затворниците чрез напречен анализ на всички относими разпоредби на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията), свързани с правата на затворниците. Структурата му отразява различните фази на лишаването от свобода и подробно описва различните аспекти на живота в затвора, затова би могъл да е от полза както на всички професионалисти в пенитенциарната сфера, включително магистрати и адвокати, така и на самите лишени от свобода и техните близки.

Документът на български език е на разположение за свободно сваляне на сайта на ЕСПЧ, както и на новия специализиран сайт на БХК https://prisonreform.bg/, създаден по проекта „Оценка на реформата в местата за лишаване от свобода: Законодателство и практики след пилотното решение на ЕСПЧ „Нешков и други“, който е финансиран от Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). В рамките на проекта в периода 2020-2022 г. експертите на БХК ще проведат поредица от посещения на местата за лишаване от свобода и ще направят цялостен анализ на ситуацията, като набележат съществуващите пропуски в прилагането на международните стандарти по правата на човека в затворите и арестите, ще очертаят сферите, в които пенитенциарната реформа трябва да продължи и ще предложат трайни стратегически решения за пълното изпълнение на решенията на ЕСПЧ по отношение на затворите и арестите.

zatvor-2По информация на прес службата на Европейския съд за правата на човека от 27 октомври т.г. разглеждането на всички жалби, по които са повдигнати оплаквания по чл. 3 (забрана за нечовешко и унизително третиране) и чл. 13 (липса на ефективно вътрешноправно средство за защита) във връзка с лошите условия в местата за задържане под стража и изтърпяване на наказанието лишаване от свобода ще бъде  отложено до евентуалното приемане на пилотно решение.

Case of G.B  v. Bulgaria  (Application no. 42346/98) 11 March 2004 Случаят е свързан с оплаквания на български гражданин осъден първоначално на смърт (преди да бъде постановен мораториум върху изпълнение на смъртното наказание, чието наказание впоследствие е заменено с доживотен затвор)  във връзка с условията за изтърпяване на наказанието му в затвора. Съдът приема, че по повод неизвестността относно това – дали ще бъде изпълнено смъртното му наказание или не – не е налице нарушение на чл.…

Case of Iorgov  v. Bulgaria (Application no. 40653/98), 11 March 2004 Предмет на жалбата са оплаквания по повод осъден на смърт жалбоподател, свързани с неизвестността дали ще бъде изпълнена или не смъртната му присъда във връзка с наложения мораториум върху смъртното наказание. Съдът намира, че макар и жалбоподателят да е изпитвал първоначално известно безпокойство и страх, с продължаването на мораториума те са отслабнали и поради това не е налице нарушение на чл. 3. Същевременно обаче той приема, че „строгият…