Tag

ЗОДОВ

Browsing

Kroushev c . Bulgqrie (Requête no 66535/01) , 3 juillet 2008 Жалбоподателят  се заселил в Австралия, но през 1992 г. посетил близките си в България. На неуточнена дата   майка му депозирала жалба в прокуратурата срещу него за малтретиране. На 27 ноември 1992 г., прокурор от Софийска районна прокуратура на основание член 185, алинея 1 от Наказателно- процесуалния кодекс е разпоредил задържането на жалбоподателя, за да бъде изготвена експертиза, която следва да определи необходимостта от задължително психиатрично лечение. Същия ден…

Krastev c. Bulgarie (Requête no 29802/02) ,   24 juillet 2008 Жалбоподателят изтърпял присъда от 10 години лишаване от свобода, след което в резултат на уважена молба за преглед по реда на надзора ВКС намалява присъдата му на 5 г. лишаване от свобода. В тази връзка жалбоподателят предявил иск по чл. 2 от ЗОДОВ на 01.11.1995 г. пред Софийския градски съд. С решение от 4 юли 2000 г.  съдът присъжда на жалбоподателя 5 000 лева  за…

Merdzhanov v. Bulgaria (Application no. 69316/01),  22 May 2008 /прекомерна продължителност на процедура по ЗОДОВ/ След като ефективно изтърпял присъда от три години за извършено престъпление шпионаж жалбоподателят бил освободен  от затвора. През април 1990 г. Общото събрание на наказателната колегия на Върховния съд отменя решението и произнася оправдателна присъда. На 14 май 1990 г. жалбоподателят предявява иск на основание ЗОДОВ срещу Министерството на вътрешните работи, Националната следствена служба, Софийската военна окръжна прокуратура, Върховната военна прокуратура,…

Stamova v.. Bulgaria (no 8725/07), 19 january 2017 /Дело във връзка с неизпълнение на разпоредбите на чл. 35(1) от ЗППДОбП, подобно на Basarba OOD v. Bulgaria, no. 77660/01,7 January 2010/ През 1993 г. жалбоподателката наема магазин в гр. Приморско, който е общинска собственост. През 1995 г. тя отправя предложение до общината това помещение да й бъде продадено на основание ЗППДОбП(отм). Поради липсата на отговор жалбоподателката е принудена да води три серии от дела, които печели и по силата…

Днес Европейският съд постанови последните си съдебни решения срещу страната ни преди приключването на календарната година – едно по основателност, в което е установено нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок  и три по допустимост, с които жалбите са обявени за недопустими поради това, че са депозирани след изтичането на 6-месечния срок.

 За професионализма в журналистиката 

В сутрешния блок на една от националните телевизии на 6 октомври беше разискван случаят на младеж, оправдан в извършването на грабеж, който е бил незаконно задържан в следствения арест в продължение на 5 месеца. По този повод след като бе дадена думата на говорителката на съответната прокуратура, бе зададен въпрос и на адвоката на оправдания младеж дали  неговото продължително задържане  не би довело до „осъдителна присъда” (изразът е на журналиста) от страна на Съда в Страсбург.