Архив

Статии по ключова дума: ‘изискване за допустимост’

Непозоваването на нарушаването на права по Конвенцията пред националните съдилища е основание за недопустимост на жалбата.

На 14 януари 2021 г. на страницата на Европейския съд бе обявено решение по допустимост, постановено на 8 декември 2020 г. по делото Aleksandar NEŠKOVIĆ срещу България (жалба № 36803/11). То  заслужава да му се обърне внимание,  тъй като основанието за недопустимост се извежда от непредставянето на аргументи за нарушаване на Европейската конвенция в хода на производството пред националния съд. Продължи към пълния текст »