Tag

изтръгване на самопризнания

Browsing

Stoykov c. Bulgarie(Requête no 38152/11), 6 octobre 2015 Жалбата е по повод упражнено полицейско насилие спрямо жалбоподателя, в резултат на което той посочва мястото на укритите похитени ценности и неефективността на разследването във връзка с оплакването му за нанесените му телесни увреждания. На 6 февруари 2009 г. три лица принуждават счетоводителката на едно дружество да предаде ключовете за касата от фирмения офис. Оттам са отнети голяма сума пари и ценни бижута. На следващия ден е образувано досъдебно…

Stoykov v. Bulgaria(Application no. 32723/12), 27 February 2020 През февруари 2009 г. в Стара Загора е образувано досъдебно производство за извършен грабеж  от три лица, при който е отнето голямо количество пари и ценности от касата на едно търговско дружество. На 26.02.2009 г. три разследващи екипа задържат три заподозрени лица в техните жилища. Упражненото насилие върху жалбоподателя, в резултат на което са  изтръгнатите от него самопризнания  и неефективността на разследването, са предмет на решението на…

Affaire Iordan Petrov c. Bulgarie (Requête no 22926/04) 24 janvier 2012 Жалбата е по повод лошото отношение на полицията и затворническата администрация в следствения арест и затвора в гр. Варна. Жалбоподателят  повдига оплакване, че е бил бит от полицията, за да изтръгнат от него признания, че е участвал в престрелка и е убил полицай, както и че е извършил редица други престъпления. Въпреки констатираните наранявания при медицинското  му освидетелстване  прокуратурата отказва да образува досъдебно производство и да разследва …

­Европейският съд постанови:

Ако националният съд намира за приемливо да бъдат използвани в процеса показания, изтръгнати чрез    полицейско насилие, ако те са подкрепени  от други доказателства, по този начин той дава карт бланш на разследващите органи да изтезават заподозрените лица и свидетелите, за да получат гласни доказателства, които после могат да бъдат използвани, при условиe, че те са верни, за да се докаже виновността на заподозрените. Такова заключение може да накърни защитата по чл. 3 и чл. 6 от Европейската конвенция

 На 5 октомври Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото  Kormev c. Bulgarie (Requête no 39014/12), в което установи нарушение на правото на справедлив процес на жалбоподателя.

nasilieВ своето днешно решение по делото Myumyun v. Bulgaria (no. 67258/13) Европейският съд установи нарушение на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека поради неправомерно упражненото насилие от страна на полицейски служители срещу български гражданин, заподозрян в извършването на кражба. Делото е класифицирано във втора група по важност и е разгледано с приоритет.

St.ZagoraЕвропейският съд по правата на човека постанови решение, в което установи две самостоятелни нарушения на чл. 3 – забрана за нечовешко и нехуманно третиране и изтезание и неефективност на разследването по повод направеното оплакване за малтретиране от страна на полицейски служители. Той квалифицира действията на полицаите като форма на изтезание – най-тежкия и укорим вид нарушение, което се констатира много рядко по дела с оплаквания за малтретиране от страна на полицейските органи.