Tag

информирано съгласие

Browsing

zdraveopazvaneНа 17 март 2016 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение, в което за пръв път по  българско дело – Vasileva v. Bulgaria (Application no. 23796/10), той анализира основните стандарти (установени в неговата практика в случаи на повдигнати оплаквания за медицинска небрежност или грешка),   които  следва, за да извърши преценка доколко държавата  е изпълнила   позитивните си задължения  по чл. 8, свързани с осигуряването на  защита на физическата цялост на пациентите.