Tag

каталог 2022 г.

Browsing

Anatoliy Marinov v. Bulgaria (Application no.26081/17), 15 February 2022 Жалбоподателят, роден през 1975 г., е бил поставен под ограничено запрещение през 2000 г. поради психично заболяване. Вследствие на това той губи правото си да участва в избори на основание разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Конституцията, съгласно която лицата, поставени под запрещение, нямат право да избират държавни и местни органи и да участват в референдуми. През 2015 г. жалбоподателят чрез своя настойник и със…

Y and Others v. Bulgaria (Application no. 9077/18) Жалбата е класифицирана във второ ниво по значимост Жалбата е по повод убийството на млада жена   през август 2017 г. от нейния съпруг, с когото са били във фактическа раздяла след 2014 г. Жалбоподателки са двете й деца и тяхната баба – майка на жертвата. Трагичното събитие е предшествано от различни прояви на домашно насилие, започнали две години по-рано.  Жертвата сезира за пръв път полицията на тел.…