Tag

кога изтича 6-месечният срок за депозиране на жалба

Browsing


time limit 2ЗА НАЧАЛОТО И КРАЯ НА ШЕСТМЕСЕЧНИЯ СРОК ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ЖАЛБИ В СВЕТЛИНАТА НА РЕШЕНИЕТО НА ГОЛЯМОТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛОТО SABRİ GÜNEŞ c. TURQUIE [1]

Началният момент за отчитане на шестмесечния срок е датата, следваща деня на постановения окончателен вътрешносъдебен акт, а крайният – полунощ на последния календарен ден от този срок независимо дали това е работен или почивен ден.

…………………………………………………………………………………………………………………

Съгласно чл. 35§1 от Европейската конвенция за правата на човека едно от изискванията за депозиране на жалба пред Европейския съд е да не са изминали 6 месеца от постановяването на окончателния вътрешносъдебен акт. Въпреки че текстът е пределно ясен,   той води до разнообразни тълкувания, поради което не са редки случаите, когато жалбата бива обявявана за недопустима. Има обаче и хипотези, които представляват предизвикателство и за самите съдии в Страсбург. Един от тези примери е съвсем отскоро. Той установява стандарт, който оттук нататък ще се съблюдава неизменно от всички отделения на Съда. Поради това  е важно да се познава. Той е установен с решението на Голямото отделение, постановено по случая на г-н Сабри Гюнеш.