Tag

конкурс

Browsing

advocat-150x150 (1)Повече от час продължи изслушването на единствения кандидат за генерален адвокат пред Съда на Европейския съюз в Люксембург – Иван Гюров, след като се разбра, че останалите  6 души, допуснати до езиковия изпит, не са го издържали с оценка над 5.50. Тази вест очевидно бе изненада както за самите участници, така и за членовете на журито. На изслушването, проведено в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата, присъстваха представители на медиите и официални гости поканени от Министерството на правосъдието.