Tag

конспекти

Browsing

                                                                                                             2011/2012 г.            КОНСПЕКТ ПО КРИМИНОЛОГИЯ                                                                        ОБЩА ЧАСТ 1. Криминологията като наука. Предмет, характер и задачи. Криминологията в системата на науките.Методология и методика на криминологията. 2. Възникване и развитие на криминологичната мисъл. Криминологията в България. Криминологични школи: класическа школа; позитивистична школа; марскистка школа; клинична криминология; критична криминология. 3. Основни теории в криминологията. Биологично направление в криминологията. Биосоциално и психологично направление. 4. Социологически теории за престъпността: теория за аномията; теория за диференциалната асоциация; теория…